SOSYAL YARYDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
 
 
3294 Sayılı Yasa kapsamında bulunan, fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda olan vatandaşlar ile Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan kişiler ile ayrıca kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre hane içindeki kişi başına düşen geliri 16 altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin 1/3 ünden  az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda olanlar,  her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
 
Vakıf Öz kaynakları İle Yapılan Yardımlar
 
Nakdi Yardım
 
Yakacak Yardımı
 
Sağlık Yardımı
 
Eğitim Yardımı
 
Barınma Yardımları
 
Yabancı Yardımı
 
Gıda Yardımı
 
Giyim Yardımı
 
Tek Seferlik Nakdi Yardım
 
Engelliler İçin Yapılan Nakdi Yardım
 
Merkezi Olarak Yapılan Yardımlar
 
2022 S.Y. Engelli Aylığı
 
2022 S.Y.Engelli Yakını Aylığı
 
2022 S.Y.Yaşlı Aylığı
 
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
 
Eşi Vefat Etmiş Dul Bayanlara Yönelik Yardım
 
Öksüz Yetim Maaşı
 
Şartlı Eğitim, Sağlık ve Gebelik Yardımı
 
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri
 
Gelir Getirici Projeler