İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER
 
İlçe Evrak Şefliği
  
 
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
 1-Evrak havale ve dağıtımı

 2-Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,

 3-Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.

 4-Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)

 5-Vakıflarla İlişkiler

 6-Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.

 7-Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.

 8-Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.

 9-Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.

 10-Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.

 11-Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi

 12-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri

 13-Tüketici  Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri