İLÇE TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Görevleri
 
a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
 
b) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
 
c) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her turlu tarım girdileri ve kredi
ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
 
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği sekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
 
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
 
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
 
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak icin eğitim calısmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
 
ı) Her turlu hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
 
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,